تحقیق نرم افزار اوراكل

تحقیق نرم افزار اوراكل


تحقیق نرم افزار اوراكل

 
 

موضوع:

نرم افزار اوراكل

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

جج

 

مقدمه ( پايگاه داده‌ها چيست ) ..................................................................

معرفي شركت اوراكل ..............................................................................

موقعيت اوراكل ....................................................................................

چه كساني مؤسس شركت اوراكل بودند ؟......................................................

ريشه‌ي كلمه‌ي اوراكل چيست ؟..................................................................

Scott چيست ؟........................................................................................

رقباي اصلي اوراكل كدام شركت‌ها مي‌باشند ؟.................................................

سيستم عامل‌هاي اوراكل ..........................................................................

سيستم مورد نياز ...................................................................................

نسخه‌هاي مختلف اوراكل ........................................................................

مراحل نصب برنامه ...............................................................................

تست نصب برنامه .................................................................................

حذف برنامه‌هاي اوراكل ...........................................................................

حذف اوراكل از ويندوز XP.......................................................................

Database اوراكل بر چه اساسي سرعت بيشتري نسبت به ساير رقباي خود دارد .......

فايلهاي پيكر بندي ..................................................................................

TNS names.ora........................................................................................

تعريف Net Service Name.............................................................................

PWD[SID].ora.........................................................................................

SP file[SID].ora........................................................................................

Listener .ora...........................................................................................

پيكربندي Listener....................................................................................

INS Listener...........................................................................................

IsL*llus................................................................................................

IsQL& Plus service....................................................................................

[DBConsole[sid........................................................................................

Database Link.........................................................................................

پيكر بندي Service Naming...........................................................................

[oracle service [SID....................................................................................

Table space............................................................................................

Startكردن بانك اطلاعاتي ...........................................................................

انواع Back up ........................................................................................

سايت‌هاي مربوط به اوراكل .....................................................................

كتاب‌هاي مربوط به اوراكل .......................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

پايگاه‌ داده‌ها چيست‌؟

دادگاه‌ (پايگاه‌ داده‌ها يا بانك‌ اطلاعاتي‌) به‌ مجموعه‌اي‌ از اطلاعات‌ با ساختار منظم‌ وسامانمند گفته‌ مي‌شود. اين‌ پايگاه‌هاي‌ اطلاعاتي‌ معمولاً در قالبي‌ كه‌ براي‌ دستگاه‌ها ورايانه‌ها قابل‌ خواندن‌ و قابل‌ دسترسي‌ باشند ذخيره‌ مي‌شوند. البته‌ چنين‌ شيوه‌ ذخيره‌سازي‌ اطلاعات‌ تنها روش‌ موجود نيست‌ و شيوه‌هاي‌ ديگري‌ مانند ذخيره‌سازي‌ ساده‌ درپرونده‌ها نيز استفاده‌ مي‌گردد. مسئله‌اي‌ كه‌ ذخيره‌ سازي‌ داده‌ها در دادگان‌ را مؤثرمي‌سازد وجود يك‌ ساختار مفهومي‌ است‌ براي‌ ذخيره‌ سازي‌ و روابط‌ بين‌ داده‌ها است‌.پايگاه‌ داده‌ در اصل‌ مجموعه‌اي‌ سازمان‌ يافته‌ از اطلاعات‌ است‌. اين‌ واژه‌ از دانش‌ رايانه‌سرچشمه‌ مي‌گيرد، اما كاربر وسيع‌ و عمومي‌ نيز دارد، اين‌ وسعت‌ به‌ اندازه‌اي‌ است‌ كه‌مركز اروپايي‌ پايگاه‌ داده‌ (كه‌ تعاريف‌ خردمندانه‌اي‌ براي‌ پايگاه‌ داده‌ ايجاد مي‌كند) شامل‌تعاريف‌ غير الكترونيكي‌ براي‌ پايگاه‌ داده‌ مي‌باشد. در اين‌ نوشتار به‌ كاربردهاي‌ تكنيكي‌براي‌ اين‌ اصطلاح‌ محدود مي‌شود. يك‌ تعريف‌ ممكن‌ اين‌ است‌ كه‌: پايگاه‌ داده‌ مجموته‌اي‌ ازركوردهاي‌ ذخيره‌ شده‌ در رايانه‌ با يك‌ روش‌ سيستماتيك‌ (اصولي‌) مثل‌ يك‌ برنامه‌رايانه‌اي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند به‌ سؤالات‌ كاربر پاسخ‌ دهد. براي‌ ذخيره‌ و بازيابي‌ بهتر، هرركورد معمولاً به‌ صورت‌ مجموعه‌اي‌ از اجزاي‌ داده‌اي‌ يا رويداها سازماندهي‌ مي‌گردد.بخش‌هاي‌ بازيابي‌ شده‌ در هر پرسش‌ به‌ اطلاعاتي‌ تبديل‌ مي‌شود كه‌ براي‌ اتخاذ يك‌تصميم‌ كاربرد دارد. برنامه‌ رايانه‌اي‌ را كه‌ براي‌ مديريت‌ و پرسش‌ و پاسخ‌ بين‌ پايگاه‌هاي‌داده‌اي‌ استفاده‌ مي‌شود را مدير سيستم‌ پايگاه‌ داده‌اي‌ يا به‌ اختصار (DBMS) مي‌ناميم‌.خصوصيات‌ و طراحي‌ سيستم‌هاي‌ پايگاه‌ داده‌اي‌ در علم‌ اطلاعات‌ مطالعه‌ مي‌شود. مفهوم‌اصلي‌ پايگاه‌ داده‌ اين‌ است‌ كه‌ پايگاه‌ داده‌ مجموعه‌اي‌ از ركوردها يا تكه‌هايي‌ از يك‌ شناخت‌است‌. نوعاً در يك‌ پايگاه‌ داده‌ توصيف‌ ساخت‌ يافته‌اي‌ براي‌ موجوديت‌هاي‌ نگه‌داري‌ شده‌در پايگاه‌ داده‌ وجود دارد: اين‌ توصيف‌ با يك‌ الگو يا مدل‌ شناخته‌ مي‌شود. مدل‌ توصيفي‌،اشيا پايگاه‌هاي‌ داده‌ و ارتباط‌ بين‌ آنها را نشان‌ مي‌دهد. روش‌هاي‌ متفاوتي‌ براي‌سازماندهي‌ اين‌ مدل‌ها وجود دارد كه‌ به‌ آنها مدل‌هاي‌ پايگاه‌ داده‌ گوييم‌. پر كاربردترين‌مدلي‌ كه‌ امروزه‌ بسيار استفاده‌ مي‌شود، مدل‌ رابطه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ طور عام‌ به‌ صورت‌ زيرتعريف‌ مي‌شود: نمايش‌ تمام‌ اطلاعاتي‌ كه‌ به‌ فرم‌ جداول‌ مرتبط‌ كه‌ هريك‌ از سطرها وستونها تشكيل‌ شده‌ است‌ (تعريف‌ حقيقي‌ آن‌ در علم‌ رياضيات‌ بررسي‌ مي‌شود). در اين‌مدل‌ وابستگي‌ها به‌ كمك‌ مقادير مشترك‌ در بيش‌ از يك‌ جدول‌ نشان‌ داده‌ مي‌شود.مدل‌هاي‌ ديگري‌ مثل‌ مدل‌ سلسله‌ مراتب‌ و مدل‌ شبكه‌اي‌ به‌ طور صريح‌تري‌ ارتباط‌ها رانشان‌ مي‌دهند. در مباحث‌ تخصصي‌تر اصلاح‌ دادگان‌ يا پايگاه‌ داده‌ به‌ صورت‌ مجموعه‌اي‌از ركوردهاي‌ مرتبط‌ با هم‌ تعريف‌ مي‌شود. بسياري‌ از حرفه‌اي‌ها مجموعه‌اي‌ از داده‌هايي‌با خصوصيات‌ يكسان‌ به‌ منظور ايجاد يك‌ پايگاه‌ داده‌اي‌ يكتا استفاده‌ مي‌كنند. معمولاًDBMSها براساس‌ مدل‌هايي‌ كه‌ استفاده‌ مي‌كنند تقسيم‌بندي‌ مي‌شوند: ارتباطي‌، شي‌گرا،شبكه‌اي‌ و امثال‌ آن‌. مدل‌هاي‌ داده‌اي‌ به‌ تعيين‌ زبانهاي‌ دسترسي‌ به‌ پايگاه‌هاي‌ داده‌علاقه‌مند هستند. بخش‌ قابل‌ توجهي‌ از مهندسي‌ DBMS مستقل‌ از مدل‌هاي‌ مي‌باشد و به‌فاكتورهايي‌ همچون‌ اجرا، همزماني‌، جامعيت‌ و بازيافت‌ از خطاهاي‌ سخت‌افزاري‌ وابسته‌است‌. در اين‌ سطح‌ تفاوت‌هاي‌ بسياري‌ بين‌ محصولات‌ وجود دارد. موارد زير به‌ صورت‌خلاصه‌ شرح‌ داده‌ مي‌شود:

1- تاريخچه‌ پايگاه‌ داده‌

2- انواع‌ دادگان‌ها

3- مدل‌هاي‌ پايگاه‌ داده‌

1-3- مدل‌ تخت‌

2-3- مدل‌ شبكه‌اي‌ (Network)

3-3- مدل‌ رابطه‌اي‌

4-3- پايگاه‌ داده‌هاي‌ چند بعدي‌

5-3- پايگاه‌ داده‌هاي‌ شي‌ء

4- ويژگي‌هاي‌ سيستم‌ مديريت‌ پايگاه‌ داده‌ها

5- فهرست‌ سيستم‌هاي‌ متداول‌ مديريت‌ دادگان‌

 

1- تاريخچه‌ پايگاه‌ داده‌:

اولين‌ كاربردهاي‌ اصطلاح‌ پايگاه‌ داده‌ به‌ June 1963 باز مي‌گردد، يعني‌ زماني‌ كه‌ شركت‌System Development Corporation مسئوليت‌ اجرايي‌ يك‌ طرح‌ به‌ نام‌ «توسعه‌ ومديريت‌ محاسباتي‌ يك‌ پايگاه‌ داده‌اي‌ مركزي‌» را برعهده‌ گرفت‌. پايگاه‌ داده‌ به‌ عنوان‌ يك‌واژه‌ واحد در اوايل‌ دهه‌ 70 در اروپا و در اواخر دهه‌ 70 در خبرنامه‌هاي‌ معتبر آمريكايي‌ به‌كار رفت‌. (بانك‌ داده‌اي‌ يا Databank در اوايل‌ سال‌ 1966 در روزنامه‌ واشنگتن‌ كار رفت‌)تصوير: اولين‌ سيستم‌ مديريت‌ پايگاه‌ داده‌ در دهه‌ 60 گسترش‌ يافت‌. از پيشگامان‌ اين‌شاخه‌ چارلز باخمن‌ مي‌باشد. مقالات‌ باخمن‌ اين‌ را نشان‌ داد كه‌ فرضيات‌ او كاربرد بسيارمؤثرتري‌ براي‌ دسترسي‌ به‌ وسايل‌ ذخيره‌ سازي‌ را محيا مي‌كند. در آن‌ زمانها پردازش‌داده‌ برپايه‌ كارت‌هاي‌ منگنه‌ و نوارهاي‌ مغناطيسي‌ بود كه‌ پردازش‌ سري‌ اطلاعات‌ را مهيامي‌كند. دو نوع‌ مدل‌ داده‌اي‌ در آن‌ زمانها ايجاد شد CODASYL موجب‌ توسعه‌ مدل‌شبكه‌اي‌ شد كه‌ ريشه‌ در نظريات‌ باخمن‌ داشت‌ و مدل‌ سلسله‌ مراتبي‌ كه‌ توسط‌ NorthAmerican Rockwell ايجاد شد و بعداً با اقتباس‌ از آن‌ شركت‌ IBM محصول‌ IMS راتوليد نمود. مدل‌ رابطه‌اي‌ توسط‌ E.F.Codd در سال‌ 1970 ارائه‌ شد. او مدل‌هاي‌ موجود رامورد انتقاد قرار مي‌داد. براي‌ مدتي‌ نسبتاً طولاني‌ اين‌ مدل‌ در مجامع‌ علمي‌ مورد تأييد بود.اولين‌ محصول‌ موفق‌ براي‌ ميكروكامپيوترها dBASE بود كه‌ براي‌ سيستم‌ عامل‌هاي‌CP/M و PC-DOS/MS-DOS ساخته‌ شد. در جريان‌ سال‌ 1980 پژوهش‌ بر روي‌ مدل‌توزيع‌ شده‌ (distributed database) و ماشين‌هاي‌ دادگاني‌ (database machines)متمركز شد. اما تأثير كمي‌ بر بازار گذاشت‌. در سال‌ 1990 توجهات‌ به‌ طرف‌ مدل‌ شي‌گرا(object - oriented databases) جلب‌ شد. اين‌ مدل‌ جهت‌ كنترل‌ داده‌هاي‌ مركب‌ لازم‌ بودو به‌ سادگي‌ بر روي‌ پايگاه‌ داده‌هاي‌ خاص‌، مهندسي‌ داده‌ (شامل‌ مهندسي‌ نرم‌افزار منابع‌)و داده‌هاي‌ چند رسانه‌اي‌ كار مي‌كرد. در سال‌ 2000 نوآوري‌ تازه‌اي‌ رخ‌ داد و دادگان‌ اكس‌ام‌ ال‌ (XML) به‌ وجود آمد. هدف‌ اي‌ مدل‌ از بين‌ بردن‌ تفاوت‌ بين‌ مستندات‌ و داده‌ها است‌ وكمك‌ مي‌كند كه‌ منابع‌ اطلاعاتي‌ چه‌ ساخت‌ يافته‌ باشند يا نه‌ در كنار هم‌ قرار گيرند.

 

2- انواع‌ دادگان‌ها:

دادگان‌ها از نظر ساختار مفهومي‌ و شيوه‌اي‌ رفتار با داده‌ها بر دو نوع‌ هستند:

1- دادگان‌ رابطه‌اي‌

2- دادگان‌ شي‌ گرا

3- مدل‌هاي‌ پايگاه‌ داده‌

شگرهاي‌ مختلفي‌ براي‌ مدل‌هاي‌ داده‌اي‌ وجود دارد. بيشتر سيستم‌هاي‌ پايگاه‌ داده‌اي‌هرچند كه‌ به‌ طور معمول‌ بيشتر از يك‌ مدل‌ را مورد حمايت‌ قرار مي‌دهند. حول‌ يك‌ مدل‌مشخص‌ ايجاد شده‌اند. براي‌ هريك‌ از الگوهاي‌ منطقي‌ (logical model) اجراهاي‌ فيزيكي‌مختلفي‌ قابل‌ پياده‌ شدن‌ است‌ و سطوح‌ كنترل‌ مختلفي‌ در انطباق فيزيكي‌ براي‌ كاربران‌محيا مي‌كند. يك‌ انتخاب‌ مناسب‌ تأثير مؤثري‌ بر اجرا دارد. مثالي‌ از موارد الگوي‌ رابطه‌اي‌(relational model) است‌: همه‌ رويدادهاي‌ مهم‌ در مدل‌ رابطه‌اي‌ امكان‌ ايجاد نمايه‌هايي‌كه‌ دسترسي‌ سريع‌ به‌ سطرها در جدول‌ را مي‌دهد، فراهم‌ مي‌شود. يك‌ مدل‌ داده‌اي‌ تنهاشيوه‌ ساختمان‌ بندي‌ داده‌ها نيست‌ بلكه‌ معمولاً به‌ صورت‌ مجموه‌اي‌ از عمليات‌ها كه‌مي‌تواند روي‌ داده‌ها اجرا شود تعريف‌ مي‌شوند. براي‌ مثال‌ در مدل‌ رابطه‌اي‌ عملياتي‌همچون‌ گزينش‌ (selection)، طرح‌ريزي‌ (projection) و اتصال‌ (join) تعريف‌ مي‌گردد.

 

1-3- مدل‌ تخت‌:

مدل‌ تخت‌ يا جدولي‌ (flat (or table) model) تشكيل‌ شده‌ است‌ از يك‌ آرايه‌ دوبعدي‌ باعناصر داده‌اي‌ كه‌ همه‌ اجزاي‌ يك‌ ستون‌ به‌ صورت‌ داده‌هاي‌ مشابه‌ فرض‌ مي‌شود و همه‌عناير يك‌ سطر با هم‌ در ارتباط‌ هستند. براي‌ نمونه‌ در ستون‌هايي‌ كه‌ براي‌ نام‌ كاربري‌ ورمز عبور در جزئي‌ از سيستم‌هاي‌ پايگاه‌ داده‌اي‌ امنيتي‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد هرسطر شامل‌ رمز عبوري‌ است‌ كه‌ مخصوص‌ يك‌ كاربر خاص‌ است‌. ستون‌هاي‌ جدول‌ كه‌ باآن‌ در ارتباط‌ هستند به‌ صورت‌ داده‌ كاراكتري‌، اطلاعات‌ زماني‌، عدد صحيح‌ يا اعداد مميزشناور تعريف‌ مي‌شوند. اين‌ مدل‌ پايه‌ برنامه‌هاي‌ محاسباتي‌ (spreadsheet) است‌.

پايگاه‌ داده‌ها با فايل‌هاي‌ تخت‌ به‌ سادگي‌ توسط‌ فايل‌هاي‌ متني‌ تعريف‌ مي‌شوند. هرركورد يك‌ خط‌ است‌ و فيلدها به‌ كمك‌ جداكننده‌هايي‌ از هم‌ مجزا مي‌شوند. فرضاً به‌ مثال‌زير دقت‌ كنيد.:

id name team

1Amy Blues

2Red Bob

3Chuck Blues

4Dick Blues

5Ethel Reds

6Fred Blues

7Gilly Blues

8Hank Reds

داده‌هاي‌ هر ستون‌ مشابه‌ هم‌ است‌ ما به‌ اين‌ ستونها فيلدها (fields) گوييم‌. و هر خط‌ را غيراز خط‌ اول‌ يك‌ ركورد (record) مي‌ناميم‌. خط‌ اول‌ را كه‌ برخي‌ پايگاه‌هاي‌ داده‌اي‌ آنراندارند ركورد برچسب‌ (field labels) گوييم‌. هر مقدار داده‌اي‌ اندازه‌ خاص‌ خود را دارد كه‌اگر به‌ آن‌ اندازه‌ نرسد مي‌توان‌ از كاراكتر فاصله‌ براي‌ اين‌ منظور استفاده‌ كرد اما اين‌مسئله‌ مخصوصاً زماني‌ كه‌ بخواهيم‌ اطلاعات‌ را بر روي‌ كارت‌هاي‌ منگنه‌ قرار دهيم‌مشكل‌ ساز خواهد شد. امروزه‌ معمولاً از نويسه‌ TAB براي‌ جداسازي‌ فيلدها و كاراكترخط‌ بعد براي‌ ركورد بعدي‌ استفاده‌ مي‌كنيم‌. البته‌ شيوه‌هاي‌ ديگري‌ هم‌ وجود دارد مثلاً به‌مثال‌ زير دقت‌ كنيد:

"1"Amy" , "Blues" , "

"2"Bob" , "Reds" , "

"3"Chuck" , "Blues" , "

"4"Dick" , "Blues" , "

"5"Ethel" , "Reds" , "

"6"Fred" , "Blues" , "

"7"Gilly" , "Blues" , "

"8"Hank" , "Reds" , "

اين‌ مثال‌ از جداكننده‌ كاما استفاده‌ مي‌كند. در اين‌ نوع‌ مدل‌ تنها قابليت‌ حذف‌، اضافه‌، ديدن‌و ويرايش‌ وجود دارد كه‌ ممكن‌ است‌ كافي‌ نباشد. Microsoft Excel اين‌ مدل‌ راپياده‌سازي‌ مي‌كند.

 

2-3- مدل‌ شبكه‌اي‌ (Network):

در سال‌ 1969 و در كنفرانس‌ زبانهاي‌ سيستم‌هاي‌ داده‌اي‌ (CODASYL) توسط‌ CharlesBachman ارائه‌ شد. در سال‌ 1971 مجدداً مطرح‌ شد و اساس‌ كار پايگاه‌ داده‌اي‌ قرار گرفت‌و در اوايل‌ دهه‌ 80 با ثبت‌ آن‌ در سازمان‌ بين‌المللي‌ استانداردهاي‌ جهاني‌ يا ISO به‌ اوج‌ ريدمدل‌ شبكه‌اي‌ (database model) برپايه‌ دو سازه‌ مهم‌ يعني‌ مجموعه‌ها و ركوردهاساخته‌ مي‌شود و برخلاف‌ روش‌ سلسله‌ مراتبي‌ كه‌ از درخت‌ استفاده‌ مي‌كند، گراف‌ را به‌كار مي‌گيرد. مزيت‌ اين‌ روش‌ بر سلسله‌ مراتبي‌ است‌ كه‌ مدل‌هاي‌ ارتباطي‌ طبيعي‌ بيشتري‌را بين‌ موجوديت‌ها فراهم‌ مي‌كند. علي‌ رغم‌ اين‌ مزيت‌ها به‌ دو دليل‌ اساسي‌ اين‌ مدل‌ باشكست‌ مواجه‌ شد: اول‌ اينكه‌ شركت‌ IBM با توليد محصولات‌ IMS و DL.I كه‌ برپايه‌ مدل‌سلسله‌ مراتبي‌ است‌ اين‌ مدل‌ را ناديه‌ گرفت‌. دوم‌ اينكه‌ سرانجام‌ مدل‌ رابطه‌اي‌ (relationalmodel) جاي‌ آن‌ را گرفت‌ چون‌ سطح‌ بالاتر و واضح‌تر بود. تا اوايل‌ دهه‌ 80 به‌ علت‌ كارآيي‌رابطه‌هاي‌ سطح‌ پايين‌ مدل‌ سلسله‌ مراتبي‌ و شبكه‌اي‌ پيشنهاد مي‌شد كه‌ بسياري‌ ازنيازهاي‌ آن‌ زمان‌ را برطرف‌ مي‌كرد. اما با سريعتر شدن‌ سخت‌افزار به‌ علت‌ قابليت‌انعطاف‌ و سودمندي‌ بيشتر سيستم‌هاي‌ رابطه‌اي‌ به‌ پيروزي‌ رسيدند. ركوردها در اين‌مدل‌ شامل‌ فيلدهايي‌ است‌ (ممكن‌ است‌ همچون‌ زبان‌ كوبول‌ (COBOL) به‌ صورت‌ سلسله‌مراتب‌ اولويتي‌ باشد). مجموعه‌ها با ارتباط‌ يك‌ به‌ چند بين‌ ركوردها تعريف‌ مي‌شود: يك‌مالك‌ و چند عضو. عملياتهاي‌ مدل‌ شبكه‌اي‌ از نوع‌ هدايت‌ كننده‌ است‌: يك‌ برنامه‌ درموقعيت‌ جاري‌ خود باقي‌ مي‌ماند و از يك‌ ركورد به‌ ركورد ديگر مي‌رود هرگاه‌ كه‌ ارتباطي‌بين‌ آنها وجود داشته‌ باشد. معمولاً از اشاره‌گرها (pointers) براي‌ آدرس‌دهي‌ مستقيم‌ به‌يك‌ ركورد در ديسك‌ استفاده‌ مي‌شود. با اين‌ تكنيك‌ كارآيي‌ بازتابي‌ اضافه‌ مي‌شودهرچند در نمايش‌ ظاهري‌ اين‌ مدل‌ ضروري‌ نيست‌.

 

 

3-3- مدل‌ رابطه‌اي‌:

مدل‌ رابطه‌اي‌ (relational model) در يك‌ مقاله‌ تحصيلي‌ توسط‌ E.F.Codd در سال‌ 1970ارائه‌ گشت‌. اين‌ مدل‌ يك‌ مدل‌ رياضياتي‌ است‌ كه‌ با مفاهيمي‌ چون‌ مستندات‌ منطقي‌(predicate logic) و تئوري‌ مجموعه‌ها (set theory) در ارتباط‌ است‌. محصولاتي‌همچون‌ اينگرس‌، اراكل‌، DB2 و سرور اس‌ كيوال‌ (SQl Server) بر اين‌ پايه‌ ايجاد شده‌است‌. ساختار داده‌ها در اين‌ محصولات‌ به‌ صورت‌ جدول‌ است‌ با اين‌ تفاوت‌ كه‌ مي‌تواندچند سطر داشته‌ باشد. به‌ عبارت‌ ديگر داراي‌ جداول‌ چندگانه‌ است‌ كه‌ به‌ طور صريح‌ارتباطات‌ بين‌ آنها بيان‌ نمي‌شود و در عوض‌ كليدهايي‌ به‌ منظور تطبيق‌ سطرها در جداول‌مختلف‌ استفاده‌ مي‌شود. به‌ عنوان‌ مثال‌ جدول‌ كارمندان‌ ممكن‌ است‌ ستوني‌ به‌ نام‌«موقعيت‌» داشته‌ باشد كه‌ كليد جدول‌ موقعيت‌ را با هم‌ تطبيق‌ مي‌دهد.

 

4-3- پايگاه‌ داده‌هاي‌ چند بعدي‌:

پايگاه‌ داده‌هاي‌ رابطه‌اي‌ توانست‌ به‌ سرعت‌ بازار را تسخير كند، هرچند كارهايي‌ نيزوجود داشت‌ كه‌ اين‌ پايگاه‌ داده‌ها نمي‌توانست‌ به‌ خوبي‌ انجام‌ دهد. به‌ ويژه‌ به‌ كارگيري‌كليدها درچند ركورد مرتبط‌ به‌ هم‌ و در چند پايگاه‌ داده‌ مشترك‌، كندي‌ سيستم‌ را موجب‌مي‌شد. براي‌ نمونه‌ براي‌ يافتن‌ نشاني‌ كاربري‌ با نام‌ ديويد، سيستم‌ رابطه‌اي‌ بايد نام‌ وي‌ رادر جدول‌ كاربر جستجو كند و كليد اصلي‌ (primary key) را بيابد و سپس‌ در جدول‌نشاني‌ها، دنبال‌ آن‌ كليد بگردد. اگرچه‌ اين‌ وضعيت‌ از نظر كاربر، فقط‌ يك‌ عمليات‌محسوب‌، اما به‌ جستجو در جداول‌ نيازمند است‌ كه‌ اين‌ كار پيچيده‌ و زمان‌ بر خواهد بود.راه‌ كار اين‌ مشكل‌ اين‌ است‌ كه‌ پايگاه‌ داده‌ها اطلاعات‌ صريح‌ درباره‌ ارتباط‌ بين‌ داده‌ها راذخيره‌ نمايد. مي‌توان‌ به‌ جاي‌ يافتن‌ نشاني‌ ديويد با جستجوي‌ كليد در جدول‌ نشاني‌،اشاره‌گر به‌ داده‌ها را ذخيره‌ نمود. در واقع‌، اگر ركورد اصلي‌، مالك‌ داده‌ باشد، در همان‌مكان‌ فيزيكي‌ ذخيره‌ خواهد شد و از سوي‌ ديگر سرعت‌ دسترسي‌ افزايش‌ خواهد يافت‌.چنين‌ سيستمي‌ را پايگاه‌ داده‌هاي‌ چندبعدي‌ مي‌نامند. اين‌ سيستم‌ در هنگامي‌ كه‌ ازمجموعه‌ داده‌هاي‌ بزرگ‌ استفاده‌ مي‌شود، بسيار سودمند خواهد بود. از آنجاييكه‌ اين‌سيستم‌ براي‌ مجموعه‌ داده‌هاي‌ بزرگ‌ به‌ كار مي‌رود، هيچگاه‌ در بازار به‌ طور مستقيم‌عموميت‌ نخواهد يافت‌.

 

5-3- پايگاه‌ داده‌هاي‌ شي‌ء:

اگرچه‌ سيستم‌هاي‌ چندبعدي‌ نتوانستند بازار را تسخير نمايند، اما به‌ توسعه‌ سيستم‌هاي‌شي‌ء منجر شدند اين‌ سيستم‌ها كه‌ مبتني‌ بر ساختار و مفاهيم‌ سيستم‌هاي‌ چندبعدي‌هستند، به‌ كاربر امكان‌ مي‌دهند تا اشياء را به‌ طور مستقيم‌ در پايگاه‌ داده‌ها ذخيره‌ نمايد.بدين‌ ترتيب‌ ساختار برنامه‌نويسي‌ شي‌ءگرا (oriented object) را مي‌توان‌ به‌ طورمستقيم‌ و بدون‌ تبديل‌ نمودن‌ به‌ ساير فرمت‌ها، در پايگاه‌ داده‌ها مورد استفاده‌ قرار داد.اين‌ وضعيت‌ به‌ دليل‌ مفاهيم‌ مالكيت‌ (ownership) در سيستم‌ چند بعدي‌ رخ‌ مي‌دهد. دربرنامه‌ شي‌ء گرا (OO) يك‌ شي‌ء خاص‌ «مالك‌» ساير اشياء در حافظه‌ است‌. مثلاً ديويدمالك‌ نشاني‌ خود مي‌باشد. در صورتي‌ كه‌ مفهوم‌ مالكيت‌ در پايگاه‌ داده‌هاي‌ رابطه‌اي‌وجود ندارد.

 

4- ويژگي‌هاي‌ سيستم‌ مديريت‌ پايگاه‌ داده‌ها:

 

 

شامل ورد 63صفحه ای

خرید آنلاین